Bestuur VVN De Bilt

Veilig Verkeer Nederland Afdeling De Bilt werkt, in nauwe samenwerking met Gemeente De Bilt, aan diverse aspecten in het belang van het vergroten van de verkeersveiligheid.

De afdeling heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

Enny M. Doornenbal-Boogaard, voorzitter

Otto J. Doornenbal, vice-voorzitter

Nelleke C.M. Reitsma-de Jong, secretaris

Paul H. Boos, penningmeester

Ella Prins-van de Put, lid

Harry Prosman, lid

Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar.