vvn de bilt

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Enny M. Doornenbal-Boogaard, voorzitter

Otto J. Doornenbal, vice-voorzitter

Nelleke C.M. Reitsma-de Jong, secretaris

Paul H. Boos, penningmeester

Ella Prins-van de Put, lid

Harry Prosman, lid

Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar.