Opfriskursus Autorijden

Bijscholing: autorijden onbewust of bewust?

 

Wanneer men al jarenlang autorijdt, wordt er dikwijls niet meer bij stil gestaan hoe belangrijk het is de rijvaardigheid door oefening op peil te houden. Dikwijls komt in een willekeurig gesprek het verkeer aan de orde. Meestal hoor je dan ook dat het goed zou zijn als iedere automobilist met regelmaat eens ‘bijgeschoold’ zou worden. Voor ieder willekeurig vak moet je bijscholing volgen om up-to-date te blijven. De cursus bestaat uit theorie (40% regels gewijzigd in tien jaar), workshop en rijden in eigen auto. Vrijwillig deelnemen aan een bijscholingscursus is voor automobilisten geen schande maar getuigt van verantwoordelijkheid. Neem de kans waar en geef u op, ook al denkt u dat dit voor u niet nodig is. Na afloop zult u overtuigd zijn van het feit dat u weer veel bewuster auto rijdt.

 

Waar

Gebouw SVM, Dierenriem 4, Maartensdijk

 

Wanneer

Maandag 13 maart 2017. Wij nodigen u uit voor één van beide dagdelen: van 9.00 tot 12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur.

 

Voorwaarden

Uiteraard bent u in het bezit van een geldig rijbewijs en heeft u voor uw auto een WA- en een ongevalleninzittendenverzekering afgesloten.

 

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage van € 15. Na afloop ontvangt u een naslagwerk en een bewijs van deelname, uit te reiken door wethouder of burgemeester.

 

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk t/m zaterdag 4 maart 2017 telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de secretaris door de onderstaande gegevens te verstrekken. Geeft u daarbij duidelijk aan wanneer u een van de dagdelen verhinderd bent.

 

VVN, afdeling De Bilt

T.a.v. mevrouw N. Reitsma-de Jong

Sperwerlaan 11, 3738 EH Maartensdijk

Telefoon 0346 – 213 658

E-mail vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

 

"

Formulier aanmelding bijscholing automobilisten 13 maart 2017

 

 

Voorletters en achternaam : o man o vrouw

Adres :

Postcode en woonplaats :

Geboortedatum :

Telefoon :

E-mail :

Ik kan: o beide dagdelen o alleen de ochtend/middag*) *) doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Bijscholing: autorijden onbewust of bewust?

 

Wanneer men al jarenlang autorijdt, wordt er dikwijls niet meer bij stil gestaan hoe belangrijk het is de rijvaardigheid door oefening op peil te houden. Dikwijls komt in een willekeurig gesprek het verkeer aan de orde. Meestal hoor je dan ook dat het goed zou zijn als iedere automobilist met regelmaat eens ‘bijgeschoold’ zou worden. De cursus bestaat uit theorie (40% regels gewijzigd in tien jaar), workshop en rijden in eigen auto. Voor ieder willekeurig vak moet je bijscholing volgen om up-to-date te blijven. Vrijwillig deelnemen aan een bijscholingscursus is voor automobilisten geen schande maar getuigt van verantwoordelijkheid. Neem de kans waar en geef u op, ook al denkt u dat dit voor u niet nodig is. Na afloop zult u overtuigd zijn van het feit dat u weer veel bewuster auto rijdt.

 

Waar

Gebouw SVM, Dierenriem 4, Maartensdijk

 

Wanneer

Maandag 13 maart 2017. Wij nodigen u uit voor één van beide dagdelen: van 9.00 tot 12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur.

 

Voorwaarden

Uiteraard bent u in het bezit van een geldig rijbewijs en heeft u voor uw auto een WA- en een ongevalleninzittendenverzekering afgesloten.

 

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage van € 15. Na afloop ontvangt u een naslagwerk en een bewijs van deelname, uit te reiken door wethouder of burgemeester.

 

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk t/m zaterdag 4 maart 2017 telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de secretaris door de onderstaande gegevens te verstrekken. Geeft u daarbij duidelijk aan wanneer u een van de dagdelen verhinderd bent.

 

VVN, afdeling De Bilt

T.a.v. mevrouw N. Reitsma-de Jong

Sperwerlaan 11, 3738 EH Maartensdijk

Telefoon 0346 – 213 658

E-mail vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

 

"

Formulier aanmelding bijscholing automobilisten 13 maart 2017

 

 

Voorletters en achternaam : o man o vrouw

Adres :

Postcode en woonplaats :

Geboortedatum :

Telefoon :

E-mail :

Ik kan: o beide dagdelen o alleen de ochtend/middag*) *) doorhalen hetgeen niet van toepassing is.