Praktisch verkeersexamen

ALGEMEEN

De organisatie begint al in oktober. Totale inventarisering van aantallen deelnemers, zowel theoretisch als schriftelijk in eind november/begin december. Door de afdeling worden alle benodigdheden voor het theoretisch examen besteld en na ontvangst (februari/maart) per school verpakt en dan bij de scholen afgeleverd. Dit geeft een contactmoment. Het praktisch examen wordt, vanwege de uitgestrektheid van de gemeente, vanuit twee plaatsen georganiseerd. In overleg met de gemeente worden de routes gecontroleerd, opdat met eventuele opbrekingen/omleidingen rekening kan worden gehouden met het beschrijven en uitzetten van de routes. In januari/begin februari komen er overleggen met vertegenwoordigers van de scholen, waarin de gehele gang van zaken wordt doorgenomen. Alle informatie wordt met de scholen per e-mail gedeeld. Ook voor de ouders van de leerlingen wordt alle informatie toegezonden naar de scholen met het verzoek dit te distribueren. Op deze manier beschikt iedereen al in februari over de te fietsen route. Omdat het van groot belang is dat de personen die de controleposten gaan bemannen goed voorbereid te werk kunnen gaan, vinden er twee voorlichtingsavonden plaats. In totaal zorgen de scholen voor ongeveer 150 personen die deze belangrijke taak gaan uitvoeren. In april vinden dan de theoretische en de praktische examens plaats. Voor het praktische examen zet VVN i.s.m. gemeente de routes uit (hangt borden op). Bij het praktisch examen zorgt VVN voor vrijwilligers die: hesjes uitdelen, fietsen controleren, de leerlingen laten starten etc.

De Afdeling kijkt alle praktische examens na en ondertekent de door de school op naam gestelde diploma’s. Nadat dit is gebeurd, worden de uitslagen met diploma’s weer naar de scholen gebracht.

AGENDA 2017

Donderdag 16 februari om 16.00 uur : Informatiemiddag directie/leerkrachten/verkeersouders scholen De Bilt/Bilthoven in Oude Raadzaal van het gemeentehuis

Dinsdag 14 februari om 16.00 uur : Informatiemiddag directie/leerkrachten/verkeersouders scholen Maartensdijk e.o. op de School met de Bijbel

Dinsdag 21 maart om 20.00 uur : Informatieavond controlepostmedewerkers scholen De Bilt /Bilthoven in de Mathildezaal van het gemeentehuis

Donderdag 23 maart om 20.00 uur : Informatieavond controlepostmedewerkers scholen Maartensdijk e.o. op de School met de Bijbel

Donderdag 6 april : Landelijke schriftelijke verkeersexamens

Donderdag 6 april : Routeborden ophangen in M’dijk/De Bilt/Bilthoven

Vrijdag 7 april vanaf 08.30 uur : Praktisch verkeersexamens scholen Maartensdijk e.o.

Maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 april vanaf 08.30 uur : Praktische verkeersexamens scholen De Bilt/Bilthoven