Scootmobieltraining

Scootmobieltraining binnen gemeente De Bilt

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

a. theorie van de verkeersregels specifiek voor scootmobiel rijders.

b. behendigheidstraining over een speciaal uitgezet parcours.

c. een rit door de wijk, waarbij in diverse verkeers- en wegsituaties wordt gereden.

 

Uiteraard vindt alles plaats onder leiding van instructeurs.

Iedereen met een scootmobiel, geoefend of nog helemaal “nieuw” kan deelnemen.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van slechts € 5,-.

Na afloop ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname en een naslagwerk.

Aanmelden

Telefonisch, per brief of e-mail, waarbij u verzocht wordt de volgende informatie te geven: naam + voorletter(s), geboortedatum, m/v, straat, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnumer en zo mogelijk e-mail adres.

Graag willen wij ook weten hoe lang u al een scootmobiel hebt en of u een rijbewijs hebt gehad.
Opgave doet u bij: VVN afd. De Bilt,

mevrouw N.C.M. Reitsma, Sperwerlaan 11,

3738 EH Maartensdijk,

tel: 0346 213658

e-mail: vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl